Garantie

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Materiaal- en fabricagefouten vallen onder de wettelijke garantie.

Wanneer een artikel binnen 12 maanden na aankoop op grond van materiaal- of fabricagefouten kapot gaat gelieve u dit terug te sturen. Met een begeleidend schrijven en een kopie van de aankoopbon kunt u het zenden aan:

Amina Jewels
Schoolstraat 57
9541 CG Vlagtwedde